Flýtileiðir:


Samarbejdsnævnets vedtægter
 

Stadgar för Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet fastställda av de nationella lektoratsadministrationerna i Norden den 30. oktober 2014 och gällande från detta datum.

Stadgar för Samarbetsnämnden för Nordenundervisning i utlandet fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-U) den 23 oktober 2009 och gällande från detta datum.

Stadgar för samarbetsnämnden för Norden-undervisning i utlandet fastställda av Nordiska ministerrådet (MR-U) den 22 maj 1995 och gällande från den detta datum.