Flýtileiðir:

Aktiviteter

 

SNUs virksomhedsplan 2017-2018

 

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet (SNU) er et netværk for udenlandslektorats-administrationene i Norden, dvs. de nationale enheder i de nordiske land som har ansvaret for kontakterne med og støtten til universiteter i og udenfor Norden som underviser i Nordens sprog, litteratur, kultur og samfundsforhold. Dette er Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark, Utbildningsstyrelsen (OPH) i Finland, Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum i Island, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Norge og Svenska institutet (SI) i Sverige. Administrationerne i hvert land har et lektoratsudvalg som et rådgivende organ.

  1. Alment
  2. Fokuspunkter 2017-2018
  3. Aktuelle insatsområder
  4. Virksomhedsstruktur
  5. Finansiering

1.    Alment

Samarbejdsnævnet for Nordenundervisning i Udlandet ønsker at styrke og effektivisere de nordiske projekter som indgår i den nordiske udlandslektorvirksomhed og øge samarbejdet mellem de ansatte i nordistik ved udenlandske universiteter.

Nævnet har til hensigt at videreføre den igangværende virksomhed med systematisk udvælgelse af mulige nye indsats- og virksomhedsformer i samråd med de øvrige nordiske organer på undervisnings-, forsknings- og kulturområdet og nordistikmiljøerne ved højere læreanstalter i og uden for Norden.

Nævnet har noteret sig deklarationen om nordisk sprogpolitik som Nordens Sprogråd udarbejdede (nu Ekspertgruppen Nordisk Sprogråd) og lagt vægt på at gøre Norden kendt som en foregangsregion inden for sprogspørgsmål.

Nævnet vurderer hele sin virksomhed i lyset af ‘nordisk nytte’, dvs. at der skal være tale om virksomhed hvor påviselige positive effekter opnås gennem fælles nordiske løsninger som manifesterer og udvikler nordisk samhørighed, og som øger nordisk kompetence.

2. Fokuspunkter 2017-2018

Nævnet finder det vigtigt at fremme et bredt kendskab til Norden og de i europæisk sammenhæng set små sprog.

Nævnet vil generelt arbejde på en større synliggørelse af nævnets virksomhed. En styrkelse af Samarbeidsnævnets virksomhed prioriteres i perioden 2017-2018, bl.a. gennom samarbejd med Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund, gennom deltakelse på Nordisk Sprogkoordinasjons Sprog og kulturfestival i Århus og gennom genoprettelse og nyt opslag  af støtte til nordiske samarbejdsprojekter .

 

 

3. Aktuelle insatsområder

Samarbejdsnævnet vil fokusere på gjenopprettelse af støtte til nordiske samarbejdsprosjekter.

Desuden vil Samarbejdsnævnet arbejde for at oprette en pris for nordiske fagmiljøer ved universiteter i og uden for Norden.

Samarbejdsnævnet vil arbejde for at opnå en endnu tættere relation til Nordisk Ministerråd og nordiske samarbejdsorganer.

Fokusområde Europa

I 2017 vil også Samarbejdsnævnet se på situationen for skandinavistik i Italien. I 2018 vælger nævnet at fokusere  på det område, der har udfordringer/spesielle behov.

 

Fokusområde Nord-Amerika
Samarbejdsnævnet  fortsætter med at følge med i udviklingen af skandinavistikken i  USA og Canada.

Tidligere satsninger i Asien.
Samarbejdsnævnet har hidtil organiseret tre seminarturnéer, én til Japanske universiteter i oktober 2001 (Tokyo og Osaka), én til Kinesiske universiteter i november 2005 (Shanghai og Beijing) og én til Indien (Delhi og Hyderabad) i 2010.

Nævnet følger udviklingen andre steder i verden og drøfter evtentuelle nye initiativer.

4. Virksomhedsstruktur

Samarbejdsnævnet sammentræder vanligvis to gange om året efter formandens beslutning, eller når mindst to af nævnets medlemmer foreslår det.

År 2017
-    Møder i Bergen og i Milano
-    Besøg til universiteter i Nord-Italia
-    Utlysning af støtte til nordiske prosjekter

-    Deltakelse på Nordisk sprog og kulturfestival i Aarhus

-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed

År 2018
-    Møder i Stockholm og (sted endu ikke afklaret)
-    Besøg til universiteter i (land endnu ikke afklaret)
-    Utlysning av Språkpris (forudsat finansiering)

-    Utlysning av støtte til nordiske prosjekter

-    Synliggørelse af Samarbejdsnævnets virksomhed ved publicering af nordiske samarbejdsprojekter på www.thenordics.com

5.    Finansiering

Samarbejdsnævnets virksomhed er blevet finansieret siden 2014 af de nationale lektoratsadministrationer. Nævnet arbejder for at sikre finansiering af projekt og anden virksomhed fra nationale eller andre nordiske budgetmidler.

Samarbejdsnævnets årsredegjørelse, som omfatter årsregnskab og virksomhedsberetning, skal af nævnet overleveres til de berørte instanser.